INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LABORATORIUM
BADAŃ MATERIAŁÓW I
KONSTRUKCJI

PCA

ul. A. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

Dane kontaktowe:
Kierownik Laboratorium
dr inż. Mateusz Kopeć

(+48) 22 826 12 81 int. 262

mkopec@ippt.pan.pl

Co oferujemy

Znajdujące się w IPPT PAN Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji oferuje szeroki wybór badań umożliwiających określenie właściwości mechanicznych materiałów. Laboratorium wyposażone jest w doskonały sprzęt pozwalający na przeprowadzenie badań zarówno pod obciążeniem statycznym jak i dynamicznym, w tym wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, zginanie, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, próby dwuosiowe oraz SHPB. Większość z wymienionych badań jesteśmy w stanie wykonać w szerokim zakresie temperatur od 273°C do +1000°C. Oprócz metod niszczących stosujemy również metody ultradźwiękowe, prądów wirowych, cyfrowej korelacji obrazu, mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej.

Maszyny wytrzymałościowe

Instron 8800

dwuosiowy system do badań krzyżowych

Skok [mm]Zakres siły [kN]
± 40± 100

Instron 1343

dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Przemieszczenie skręcające [N/mm]Zakres siły [kN]
± 50± 1000± 100

MTS 810

jednoosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Zakres siły [kN]
± 75± 250

MTS 858

dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Obrót [o]Zakres siły [kN]
± 50± 85± 25

Mikroskopia świetlna i skaningowa

Mikroskop skaningowy JEOL JSM6460 LV z
detektorem BSE oraz analizatorem EDS
umożliwiający badania składu chemicznego
operujący w wysokiej i niskiej próżni

Mikroskop optyczny metalurgiczny Nikon
MA200
do standardowych technik badawczych,
stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole,
polaryzacja, kontrast interferencyjny
Nomarskiego - DIC. Zakres obiektywów od 5X do
100x.

Maszyny wytrzymałościowe

Instron 8800

dwuosiowy system do badań krzyżowych

Skok [mm]Zakres siły [kN]
± 40± 100

Instron 1343

dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Przemieszczenie skręcające [N/mm]Zakres siły [kN]
± 50± 1000± 100

MTS 810

jednoosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Zakres siły [kN]
± 75± 250

MTS 858

dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa

Skok [mm]Obrót [o]Zakres siły [kN]
± 50± 85± 25

Mikroskopia świetlna i skaningowa

Mikroskop skaningowy JEOL JSM6460 LV z
detektorem BSE oraz analizatorem EDS
umożliwiający badania składu chemicznego
operujący w wysokiej i niskiej próżni

Mikroskop optyczny metalurgiczny Nikon
MA200
do standardowych technik badawczych,
stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole,
polaryzacja, kontrast interferencyjny
Nomarskiego - DIC. Zakres obiektywów od 5X do
100x.
Mikroskop skaningowy JEOL JSM6460 LV z
detektorem BSE oraz analizatorem EDS
umożliwiający badania składu chemicznego
operujący w wysokiej i niskiej próżni

Mikroskop optyczny metalurgiczny Nikon
MA200
do standardowych technik badawczych,
stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole,
polaryzacja, kontrast interferencyjny
Nomarskiego - DIC. Zakres obiektywów od 5X do
100x.

Nasz zespół

mgr inż. Adam Brodecki, inż. Mirosław Wyszkowski, dr inż. Mateusz Kopeć, inż. Izabela Barwińska, Andrzej Chojnacki, dr inż. Dominik Kukla
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI
ul. A. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
Dane kontaktowe: Kierownik Laboratorium - dr inż. Mateusz Kopeć - (+48) 22 826 12 81 int. 262 - mkopec@ippt.pan.pl

PCA

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) udzieliło akredytacji nr AB 1839 dla Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN (LBMK) w zakresie badań mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2020-05, Metoda B „Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej”. Tym samym LBMK jest pierwszym w IPPT laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w odniesieniu do wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Informacja o akredytacji LBMK (w tym do zakresu akredytacji) jest dostępna na stronie https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201839,podmiot.html

Oferowane przez LBMK usługi, w ramach uzyskanych akredytacji, obejmują w tej chwili próbę rozciągania wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w temperaturze pokojowej w zakresie siły do 250 kN. Podczas badania wyznaczone mogą być parametry takie jak: wyraźna/umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie czy wydłużenie. Badania prowadzone są na maszynie wytrzymałościowej MTS 810 o zakresie działania siły 250kN i przemieszczeniu trawersy +/- 70mm.

W przyszłości laboratorium planuje poszerzyć swoją ofertę o badania na kruche pękanie metodą CTOD.

certyfikat

DLA KLIENTA

Dokumenty do pobrania:

- ankieta zadowolenia klienta (PR08-Z1v30 20230405 Wzor ankiety.pdf)

- informacja dla Klienta o postępowaniu ze skargami (PS09-Z2v2020220601 Skargi wzor informacji dla klienta.pdf)